Ratire bina dress re soiba dwara heithae ehi 10 ti bada faida, chha number faida janile biswas kariparibe nahin.

Advertising

Ratire bina dress re soiba dwara heithae ehi 10 ti bada faida, chha number faida janile biswas kariparibe nahin.

Bina dress re soiba uchit ki nuhe eha loka kebe chinta karinahanti, Kintu apana jani ascharya hebe ki kapada pindhiki soiba o bina kapada re soiba re aneka farak rahichi. Aneka lokanka ra epari rahichhi ki semane jete chesta karile bi nida hei na thae. Tebe swasthy bisheshangya nka kahiba anusare eha heuchhi kapada pindhiki soibara karana. Tebe bina kapada re soiba dwara sharira ra tapa kam rahithae o nida bi bhala heithae.


Tebe chalantu janiba kan rahichi faida bina kapada re soiba ku nei-


1. Pura dina tight kapada pindhiba dwara ama charma re thik re pabana baji na thae. Epari kshetra re bina kapada re soiba dwara bhala nida hoithae o charma re pabana bajithae.

2. Rati re bina kapada re soiba dwara rakta sanchalana sathik heithae.

3. Tight kapada pindhi jeun daga heijaithae ethiru raksha milithae.

4. Ama ra hata goda ra paban bajithae jahaphalare ki jhala bohinathae, Kintu bhitara anga gudika kapada dhanki hei rahiba dwara jhala bohi thae. Ebong bina kapada re shoiba dwara ehi bacteria ru mukti milithae.

5. Bina kapada re southiba mahila ista infection ru raksha paiparibe.

6. Eka sarbe anusare 57% loka nija partner nka saha shirt less re hin soithanti ebong semananka ra baibahika jibana adhika sukhada rahithae.

7. Bina kapada re soiba dwara sharira ra tapamatra santulita rahithae.

8. Bina kapada re soiba dwara charma bi aneka adhika bayasa paryanta sateja rahithae.

9. Bina kapada re soiba dwara aamara abhyantarina anga sustha rahithae.

10. Garama dina re bina kapada re soiba dwara ama sarira ra ku aram milithae.

Post a Comment

0 Comments